Get Adobe Flash player
หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ 

เรื่อง การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


               โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ จะรับลงทะเบียนผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๓) และผู้สูงอายุที่
ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในเขตตำบลหนองโพธิ์ และมีความประสงค์จะลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 

              ๑. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
              ๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
              ๓. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (ในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องการโอนเงินเข้าบัญชี
              ๔. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง)

              สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

                  โทร. ๐๓๕ - ๔๖๔๒๗๕


         จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 


 
ประชาสัมพันธ์

การชำระภาษีของ อบต.หนองโพธิ์

 

เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑


เรื่อง การกำหนดราคาเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ปี ๒๕๕๙ มาใช้ในการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับ พ.ศ.๒๕๖๑

 

เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

อ่านเพิ่มเติม...

 
ประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา

๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖
 
 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้บริหาร
ป้ายโฆษณา
สมาชิกเข้าสู่ระบบจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บเรา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวาน7
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้13
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา22
mod_vvisit_counterเดือนนี้71
mod_vvisit_counterเดือนก่อน161
mod_vvisit_counterทั้งหมด11341
ใครออนไลน์
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์