Get Adobe Flash player
หน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

สำหรับผู้มีทักษะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาแลเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

สำหรับผู้มีทักษะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ 

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคธกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการ

ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวีธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ 

เรื่อง การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


               โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ จะรับลงทะเบียนผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๓) และผู้สูงอายุที่
ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในเขตตำบลหนองโพธิ์ และมีความประสงค์จะลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 

              ๑. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
              ๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
              ๓. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (ในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องการโอนเงินเข้าบัญชี
              ๔. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง)

              สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

                  โทร. ๐๓๕ - ๔๖๔๒๗๕


         จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 


 
ผู้บริหาร
ป้ายโฆษณา
สมาชิกเข้าสู่ระบบจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บเรา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2
mod_vvisit_counterเมื่อวาน6
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา22
mod_vvisit_counterเดือนนี้29
mod_vvisit_counterเดือนก่อน184
mod_vvisit_counterทั้งหมด15834
ใครออนไลน์
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์